Προτάσεις για Σχεδιασμούς Κήπων από τον Χρηστίδη Χρήστο στον Άγιο Δημήτριο

 

Περίπτωση 1η

 
ΠΡΙΝ
1η ΠΡΟΤΑΣΗ
2η ΠΡΟΤΑΣΗ
3η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΙΝ
1η ΠΡΟΤΑΣΗ
2η ΠΡΟΤΑΣΗ
 

 

Περίπτωση 2η

 
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ
 

 

3η Περίπτωση

 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3η ΠΡΟΤΑΣΗ
 

 

4η Περίπτωση

 
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ
 

 

5η Περίπτωση

 
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ