Προτάσεις για Σχεδιασμούς Κήπων από τον Χρηστίδη Χρήστο στην Γλυφάδα

Περίπτωση 1η

σχεδιασμός - κατασκευή κήπων
ΠΡΙΝ
σχεδιασμός - κατασκευή κήπων
1η ΠΡΟΤΑΣΗ
σχεδιασμός - κατασκευή κήπων
2η ΠΡΟΤΑΣΗ
σχεδιασμός - κατασκευή κήπων
3η ΠΡΟΤΑΣΗ
σχεδιασμός - κατασκευή κήπων
ΠΡΙΝ
σχεδιασμός - κατασκευή κήπων
1η ΠΡΟΤΑΣΗ
σχεδιασμός - κατασκευή κήπων
2η ΠΡΟΤΑΣΗ

Περίπτωση 2η

ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ

3η Περίπτωση

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3η ΠΡΟΤΑΣΗ

4η Περίπτωση

ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2η ΠΡΟΤΑΣΗ

5η Περίπτωση

ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ
ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΙΝ

Στην αρχή